Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Obiective

Scop:

Cresterea participarii INOE (si în subsidiar a tuturor organizaþiilor de cercetare stiinþifice partenere în consorþiul ACTRIS-RO) la Programele cadru de Cercetare ale Uniunii Europene – Orizont 2020 si la urmatorul program cadru de cercetare al UE, din perioada 2020-2027.

Obiective specifice:

  1. Înfiintarea si operarea Centrului Suport Orizont 2020 în cadrul INCD-INOE 2000 (includerea sa în organigrama institutului) si crearea documentelor sale de baza (misiune, viziune, regulament de functionare, capital uman, resurse necesare, etc.).
  2. Instruirea personalului Centrului Suport Orizont 2020, în managementul proiectelor europene de cercetare, in particular Orizont 2020.
  3. Organizarea de ateliere de lucru pentru discutarea/redactarea propunerilor de proiecte de cercetare europeana care vor fi depuse la H2020 sau programul cadru urmator.

Organizarea si participarea la activitati de diseminare prin care beneficiarii proiectului PREPARE vor putea fi informati despre activitatile acestuia si modul in care se pot implica în acestea