Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Contract de finanțare cod SMIS 2014+: 107874, Nr. Contract: 253/02.06.2020 încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica – INOE 2000

Cod apel : POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale

Tip proiect: CENTRE SUPORT

Durata proiectului: 38 luni

Valoarea totala: 2.990.133,47 lei